Vil I giftes?

En mand sætter en ring på en kvindes fingerAlle, der bor i, eller som har forældre boende i, et af pastoratets sogne, kan blive gift i sognets kirke.

Tag kontakt til sognepræsten i god tid for at reservere en dato.

Forud for vielsen udfylder I en ægteskabserklæring på Borger.dk. På baggrund af erklæringen sikrer kommunen sig, at både du og din partner er ugifte og herefter udstedes en såkaldt prøvelsesattest, der skal afleveres hos sognepræsten sammen med navn og adresse på to vidner, som skal være tilstede under vielsen.

Vær opmærksom på, at prøvelsesattestens gyldighed udløber efter 4 måneder!

Kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab aftales ligeledes med sognepræsten.

Inden vielsen eller den kirkelige velsignelse holder sognepræsten en samtale med jer.

Nyt navn i forbindelse med vielsen

I forbindelse med brylluppet kan en af jer eller I begge gratis skifte navn.

Navneændringen er gratis, hvis I får navnefællesskab ved vielsen.

Navneændringen foretages på borger.dk.