Skriv sikker mail til pastoratet

Brug sikker formular, når du skal sende personfølsomme oplysninger til pastoratets præst eller menighedsråd.
Læs her, hvordan du gør.


Aflastnings- og vågetjenesten


Aflastningstjenesten tilbyder støtte og aflastning til pårørende, der passer langvarigt syge eller døende hjemme. Klik på billedet.

Hør salmerne

Klik på billedet og hør salmerne fra Den danske Salmebog.

Dagens ord

Her kan du høre eller læse Dagens Ord, salmer, Fadervor eller andre bønner.

Bliv medlem af vores FB-gruppe

Skal dit barn døbes?

I kan bestille dåb ved at ringe til sognepræsten.

I skal vælge mindst 2 og højest 5 faddere til barnet. Hvis en af forældrene bærer barnet under selve dåbshandlingen, tæller vedkommende med som en af fadderne.

Sognepræsten registrerer fadderne digitalt og har dertil brug for at få fulde navn og adresse på fadderne oplyst.

Det er ingen juridiske forpligtigelser forbundet med at stå fadder, men man forpligter sig på barnet indenfor en kristelig ramme.

For at være fadder skal man selv være døbt og mindst have nået konfirmationsalderen.

Præsten vil invitere jer til en dåbssamtale, hvor dåbens betydning og selve ritualet bliver gennemgået.

Er man døbt, er man dermed også medlem af Folkekirken.

Det er aldrig for sent at blive døbt.

Hvad er barnets navn?

Inden barnet er seks måneder, skal det have et navn. Det kan ske enten ved dåb
eller ved navngivelse. Navngivelse sker med NemID på borger.dk.

Hvis forældrene ikke er gift, kan barnet ikke få faderens efternavn,
før faderskabet er anerkendt.