Fårup Menighedsråd

FORMAND
Steen Bundgaard
Hasselvænget 14
8990 Fårup
steen.bundgaard@randers.dk
Tlf. 86 45 23 91
NÆSTFORMAND, KIRKEVÆRGE
Aksel Bonne Jensen
Hovedvejen 43
8990 Fårup
Tlf. 23 30 21 67
KASSERER
Kim Petersen
Storegade 14
8990 Fårup
KONTAKTPERSON
Inger-Lise Mørup
Kølbakken 4
8990 Fårup
Inger-Lise.Moerup@skolekom.dk
Tlf. 20 99 61 05

SOGNEPRÆST (KIRKEBOGSFØRER)
Anne Regitze Nieling
Hviddingvej 1
Nørbæk
8990 Fårup
anrn@km.dk
Tlf. 86 45 20 63