Ansatte i pastoratet

Sognepræst

Åse Merete Morsø

Tlf. 42 68 44 63

ammo@km.dk

Send sikker mail

 

Kordegn

Eva Berenth Madsen

Tlf. 52 16 76 00 – Telefonisk træffetid: Mandag–fredag kl. 9-13

ebma@km.dk

 


Graver og kirketjener ved Nørbæk Kirke og Sønderbæk Kirke

Bjarne Brauner Madsen

Tlf. 21 93 29 70

nlpmadsen@gmail.com

 


Graver og kirketjener ved Læsten Kirke

Kim Kaae

Tlf. 24 42 72 83

kimkaae@live.dk

 

Graver og kirketjener ved Fårup Kirke

Susanne Ørting Hinz-Berg

Tlf. 42 17 00 69

havris@city.dk

 


Organist

Tina Mariette Hansen

Tlf. 50 51 77 00

1onamari1e@gmail.com

 


Kirkesanger ved Nørbæk, Sønderbæk og Fårup kirker

Kari Steen Hansen

Tlf. 41 83 13 58

mail@karisteen.dk

Korleder for pastoratets kor sammen med organist Tina Mariette Hansen

 


Kirkesanger ved Læsten Kirke

Henriette Nielsen

Tlf. 21 26 49 72

henriette.n@webspeed.dk