Læsten Menighedsråd


FORMAND, KONTAKTPERSON, FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN

Rosebakken 4
Læsten
8920 Randers NV

 


NÆSTFORMAND, KIRKEVÆRGE
Jagtvej 11
Læsten
8920 Randers NV

 


KASSERER
Viborgvej 419
Læsten
8920 Randers NV

 


MENIGT MEDLEM
Kirkestien 3
Læsten
8920 Randers NV

 


SOGNEPRÆST (KIRKEBOGSFØRER)
Hviddingvej 1
Nørbæk
8990 Fårup
Tlf. 86 45 20 63