Læsten Menighedsråd

FORMAND, KONTAKTPERSON
Jytte Nielsen
Rosebakken 4
Læsten
8920 Randers NV
NÆSTFORMAND, KIRKEVÆRGE
John Dybdal Madsen
Jagtvej 11
Læsten
8920 Randers NV
KASSERER
Else Søndergaard
Engtoften 12
Læsten
8920 Randers NV
SEKRETÆR
Hanne Kahr
Kirkestien 3
Læsten
8920 Randers NV
 
MENIGT MEDLEM
Else Kathrine Albrechtsen
Jagtvej 17
Læsten
8920 Randers NV

SOGNEPRÆST
Åse Merete Morsø
ammo@km.dk
Tlf. 42 68 44 63

 
SUPPLEANT
Anni Pedersen

VALGBESTYRELSEN
Jytte Nielsen
John Dybdal
Else Søndergaard

Referater fra menighedsrådets møder
Konstituerende møde 16. november 2020
2021: 20. april 20216. maj 202126. august 2021