Læsten Menighedsråd

FORMAND, KONTAKTPERSON
Jytte Nielsen
Rosebakken 4
Læsten
8920 Randers NV
NÆSTFORMAND, KIRKEVÆRGE
John Dybdal Madsen
Jagtvej 11
Læsten
8920 Randers NV
KASSERER
Solveig Frank
Rosebakken 11
Læsten
8920 Randers NV
MENIGT MEDLEM
Else Søndergaard
Engtoften 12
Læsten
8920 Randers NV
 
MENIGT MEDLEM
Hanne Kahr
Kirkestien 3
Læsten
8920 Randers NV
 
SUPPLEANT
Else Kathrine Albrechtsen
Jagtvej 17
Læsten
8920 Randers NV

SOGNEPRÆST
Åse Merete Morsø
ammo@km.dk
Tlf. 42 68 44 63

Referater fra menighedsrådets møder
Konstituerende møde 16. november 2020
2021: 20. april 20216. maj 202126. august 2021