Èt pastorat – fire menighedsråd

Purhus Pastorat består af fire sogne med hvert sit menighedsråd med hver 5 valgte medlemmer.

De fire menighedsråd holder jævnligt fællesmøder. Du kan se, hvem der sidder i menighedsrådene ved at benytte disse links:

Nørbæk Menighedsråd  Sønderbæk Menighedsråd  Læsten Menighedsråd  Fårup Menighedsråd

Referater fra menighedsrådenes fællesmøder
Fællesmøde 21. september 2021

Hvad laver et menighedsråd?

Menighedsrådet kan sammenlignes med en slags bestyrelse for det lokale sogn.
Det er demokratisk valgt – dvs. at du som medlem af folkekirken har indflydelse på, hvem der skal sidde i menighedsrådet i dit sogn.

Et menighedsråd består af 5-15 valgte medlemmer samt sognets præst.
Antallet af medlemmer afhænger af antallet af folkekirkemedlemmer i sognet.

Menighedsrådet skal understøtte gode vilkår for evangeliets forkyndelse i sognet.
Det betyder i praksis, at menighedsrådet både har en række administrative og strategiske opgaver.

Menighedsrådets opgave er blandt andet

– at være arbejdsgiver for de ansatte i sognet, bortset fra præsten
– at lave visionsarbejde og være med til at bestemme, hvilken retning sognet skal gå i, og hvad der skal prioriteres
– at ansætte ny præst, når stillingen er ledig
– at sørge for vedligeholdelse af bygninger, både kirke, sognegård og præstens embedsbolig
– at sikre gode vilkår for ansatte og frivillige ved kirken, så de kan udføre deres opgaver bedst muligt
– at samarbejde med øvrige lokalforeninger, for eksempel lokalråd, borgerforening, spejdere etc.