Èt pastorat – fire menighedsråd

Purhus Pastorat består af fire sogne med hvert sit menighedsråd med hver 5 valgte medlemmer.

De fire menighedsråd holder jævnligt fællesmøder. Du kan se, hvem der sidder i menighedsrådene ved at benytte disse links:

Nørbæk Menighedsråd  Sønderbæk Menighedsråd  Læsten Menighedsråd  Fårup Menighedsråd

Hvad laver et menighedsråd?

Menighedsrådet kan sammenlignes med en slags bestyrelse for det lokale sogn.
Det er demokratisk valgt – dvs. at du som medlem af folkekirken har indflydelse på, hvem der skal sidde i menighedsrådet i dit sogn.

Et menighedsråd består af 5-15 valgte medlemmer samt sognets præst.
Antallet af medlemmer afhænger af antallet af folkekirkemedlemmer i sognet.

Menighedsrådet skal understøtte gode vilkår for evangeliets forkyndelse i sognet.
Det betyder i praksis, at menighedsrådet både har en række administrative og strategiske opgaver.

Menighedsrådets opgave er blandt andet

– at være arbejdsgiver for de ansatte i sognet, bortset fra præsten
– at lave visionsarbejde og være med til at bestemme, hvilken retning sognet skal gå i, og hvad der skal prioriteres
– at ansætte ny præst, når stillingen er ledig
– at sørge for vedligeholdelse af bygninger, både kirke, sognegård og præstens embedsbolig
– at sikre gode vilkår for ansatte og frivillige ved kirken, så de kan udføre deres opgaver bedst muligt
– at samarbejde med øvrige lokalforeninger, for eksempel lokalråd, borgerforening, spejdere etc.