Menighedsrådsvalget i Læsten


Ved valgforsamlingen onsdag d. 15. september blev der valg et nyt menighedsråd for Læsten Sogn.

Det nyvalgte menighedsråd tiltræder søndag d. 29. november 2020:
John Dybdal Madsen
Hanne Kahr
Else Søndergaard
Jytte Nielsen
Solveig Frank

Som suppleant er valgt:
Else K. Albrechtsen

Med venlig hilsen
Valgbestyrelsen