Menighedsrådsvalget i Nørbæk

Onsdag d. 16. september blev der valgt nyt menighedsråd for Nørbæk Sogn.

Vi siger tak til alle, der valgte at møde op og afgive deres stemme, og til de personer, der valgte at stille op.

Fra 1. søndag i advent ser det nye menighedsråd for Nørbæk således ud:
Niels Rubach Jørgensen
Kirsten Frigaard Nielsen
Lene Blinksbjerg
Anna Louise Østergaard
Jette Dideriksen Jensen

Som suppleanter er valgt følgende:
Jens Bach Andersen
Kirsten Nørgaard

Vi vil gerne sige tak til de afgående menighedsrådsmedlemmer for samarbejdet gennem årene: Kaya Nielsen, Lissi Rasmussen og Alice Jensen

På vegne af valgbestyrelsen
Kirsten Frigaard Nielsen