Nørbæk Menighedsråd

FORMAND, FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN
Kirsten Margit Frigård Nielsen
Skovagervej 13
Nørbæk
8990 Fårup
KIRKEVÆRGE
Anna Louise Østergaard
Åsdalen 5
Nørbæk
8990 Fårup
KASSERER
Niels Rubach Jørgensen
Hviddingvej 28
Nørbæk
8990 Fårup
KONTAKTPERSON
Lene Blinksbjerg
Fårupvej 12
Nørbæk
8990 Fårup
 
MENIGT MEDLEM
Jette Dideriksen Jensen
Fårupvej 22
Nørbæk
8990 Fårup

SOGNEPRÆST
Åse Merete Morsø
ammo@km.dk
Tlf. 42 68 44 63

 
SUPPLEANT
Jens Bach Andersen

 
SUPPLEANT
Kirsten Nørgaard