Nørbæk-Sønderbæk-Fårup Menighedsråd

FORMAND
Kirsten Margit Frigård Nielsen
Skovagervej 13
Nørbæk
8990 Fårup
NÆSTFORMAND
Steen Bundgaard
Hasselvænget 14
8990 Fårup
steen.bundgaard@randers.dk
Tlf. 86 45 23 91
KASSERER
Pernille Onsild Justensen
Byvejen 6
Sønderbæk
8920 Randers NV
SEKRETÆR
Malene Norsgaard
Rejstrupvej 13
Sønderbæk
8920 Randers NV
 
KONTAKTPERSON
Inger-Lise Mørup
Kølbakken 4
8990 Fårup
Tlf. 20 99 61 05
 
KIRKEVÆRGE, Nørbæk
Anna Louise Østergaard
Åsdalen 5
Nørbæk
8990 Fårup
 
KIRKEVÆRGE, Sønderbæk
Eva Brandstrup
Byvejen 51
Sønderbæk
8920 Randers NV
 
KIRKEVÆRGE, Fårup
& BYGGEKYNDIG
Aksel Bonne Jensen
Hovedvejen 43
8990 Fårup
Tlf. 23 30 21 67
 
MENIGT MEDLEM
Lene Blinksbjerg
Fårupvej 12
Nørbæk
8990 Fårup
 
SOGNEPRÆST
Åse Merete Morsø
ammo@km.dk
Tlf. 42 68 44 63
 
SUPPLEANT, Nørbæk
Niels Rubach Jørgensen
Kirsten Nørgaard

 
SUPPLEANT, Fårup
Kim Pedersen
Keld Pedersen
 
VALGBESTYRELSEN
Kirsten Frigaard Nielsen
Steen Bundgaard
Malene Norsgaard
 
AKTIVITETSUDVALG
Inger-Lise Mørup
Lene Blinksbjerg

 
PRÆSTEGÅRDSUDVALG
Aksel Bonne Jensen
Eva Brandstrup
Kirsten Frigaard Nielsen

Referater fra menighedsrådets møder