Sønderbæk Menighedsråd

FORMAND
Malene Norsgaard
Rejstrupvej 13
Sønderbæk
8920 Randers NV
NÆSTFORMAND, SEKRETÆR
Pernille Onsild Justensen
Byvejen 6
Sønderbæk
8920 Randers NV

KASSERER
Lene Bak Hansen
Rejstrupvej 14
Sønderbæk
8920 Randers NV
 
KONTAKTPERSON
Eva Gurli Thomsen
Rejstrupvej 40
Sønderbæk
8920 Randers NV

 
KIRKEVÆRGE
Eva Brandstrup
Byvejen 51
Sønderbæk
8920 Randers NV

SOGNEPRÆST
Åse Merete Morsø
ammo@km.dk
Tlf. 42 68 44 63